Д-р Таня Грандева пред BIG5

"Природата лекува по-добре от хапче"  - интервю по покана на журналистката Радина Василева от BIG5. Посветено е на интригуващата тема за антиоксидантите. 

"Науката за антиоксидантите и Чудесата на Природата" бе моето предложение за мото. 

"Азбучните истини за  здравето - знание, което всеки трябва да притежава и прилага, е моя лична кауза." е финалния щрих на това интервю.

Здравейте, Радина Василева,

Благодаря Ви за поканата да отговоря на Вашите въпроси. Радвам се, че имате интерес към здравословния начин на хранене, както и цялостно към здравословния начин на живот. Благотворно е, че разпространявате знание за здраве към всеки читател, който има желание и отговорността лично да се грижи за своето и това на околния свят.

Ще се постарая да отговоря на Вашите въпроси ясно и общодостъпно, без спецификата на медицинския език, за да е практически полезно общуването ни и ще имам вътрешна удовлетвореност, ако провокирам лични размисли в събеседника.

Д-р Грандева, какво представляват антиоксидантите?

Антиоксидантите са естествен компонент от биохимията на природата, която е около нас, както и на тази в нас. Сам по себе си фактът, че те са природно творение показва, че имат своята жизнеопределяща роля, която обобщено се изразява в защита. Тук се появява следващия термин от специализираната терминология – свободен радикал, защото природата е създала антиоксидантите, за да ни пазят от увреждащото действие на свободните радикали. Те на свой ред също са нормална и естествена част от биохимията, както в човека, така и в обкръжаващата природа. Радикал и по-широко използваното в нашата тематика – свободни радикали, е отново термин от химията. Означава атоми, молекули или йони със свободни (несдвоени, нечифтосани) валентни електрони. И важното за нас в случая е, че тази им химична структура ги превръща в изключително нестабилни химични формули, което обуславя високата им реактивоспособност и устрема на свободния в тях електрон да търси съответстващ му електрон в най-близката химическа структура, при което мигновено да се свърже с него, след което отнемайки го - „съседката“ се превръща в свободен радикал. При липса на „обезвреждаща защита“ се задейства идентичен последващ каскаден цикъл и целият процес бих онагледила за яснота с верижна катастрофа на пътното платно. Всички знаем колко съвършено творение е природата, как всяка частица от нейния пъзел си има мястото и своята уникална роля. Потвърждение намираме и тук при естественото съществуване и точно премерени взаимоотношения: „вредни“ свободни радикали – неутрализиращи „вредата“ защитни антиоксиданти. Можем да бъдем сигурни, че в своя съвършен промисъл за живот Природата не е вложила идея за „неразумна верижна катастрофа“ и „безпричинно масово унищожение“.

Важно е още тук в самото начало на нашия разговор да изтъкнем, че освен свободните радикали, които физиологично се образуват постоянно в хода на клетъчния метаболизъм (само като любопитен факт: смята се, че във всяка клетка на тялото ежедневно се произвеждат около десет хиляди свободни радикала), неекологичното съществуване и дейности на човека са пряка и косвена причина за отделянето на свободни радикали, далеч извън природните закони.

Защо съвременната медицина отдава толкова голямо значение на антиоксидантите? Вярно ли е, че лекуват болести?

Съвременната наука като цяло, приоритетно и медицинската, се развива с бързи темпове  и успява да открива все повече от „чудесата“ на природата ни. Така е и с антиоксидантите и техните „чудодейни умения“. Както вече си говорихме - няма случайни неща в Природата. Вярвам в безупречната практичност и простота в принципите на действие на нашата Майка. Така че нормално е съвременната наука да обследва съвършеното творение Природа и да иска да копира почерка ѝ в своите достижения. Надявам се, че с нарастващия брой изследвания един ден ще бъдат опознати не само Нейните отделни частици със специфичните им характеристики, но и всички „тънкости“ на техните взаимоотношения. Защото чудесата в Природата са плод на изрядна взаимност. Или: чудодейство има само  при хармонично съжителство! Народът ни казва: „Сама лястовичка пролет не прави“, затова и аз се питам: „Сам по себе си, изолиран един антиоксидант, дали чудо ще стори…“ Мисля, че друг много важен принцип, вложен в изграждането на природата е съотношението между отделните компоненти и ако приложим различни варианти, то и ще получим различни резултати. Така както, ако сложим в ястието повече червен пипер или поставим точното количество, но комбинираме и с черен пипер ще получим ефект на предозиране и ще ни залюти до сълзи, така е и когато не природата, а ние в незнание боравим с антиоксидантите, както и с всичко друго. Поддържащо здравето или оздравително действие в тялото ни има само, когато се следва естествения, неподправен почерк на Майката – Природа. И нека се завърнем към конкретиката на Вашия въпрос, за да видите, че сега сами можете да си отговорите: „Важни ли са антиоксидантите за здравето, защо са важни, защо науката им отдава приоритет?“ - защото са логична част от приложната мъдрост на природата, която работи в нас и навсякъде около нас; „Грижат ли се за здравето ни антиоксидантите, лекуват ли ни?“ – да, винаги когато се прилагат във формули с почерка на Природата .

Кои заболявания се повлияват?

Броят на заболяванията, които се повлияват е много голям. Едва ли можем да изброим, а може би не можем и да си представим реалния им брой. Ще обясня защо. За целта нека се върнем към свободните радикали. Казахме, че свободния електрон в радикала си търси електрон, с който да се свърже, за да създаде стабилност на химическата си формула. Изяснихме, че при позволяващи условия (отсъствие на естествената защита), това задейства цяла верижна реакция след себе си. „Кражбата“ на електрон може да се направи от всяка една структурна компонента на клетката, от всяка една клетка, оттук – всяка тъкан, всеки орган, т.н. Увредената клетъчна структура може да доведе и до нарушена клетъчна функция. Степента на разпространение на една подобна реакция ще определи степента на деструктивния процес, т.е. извеждане от здраве (патология или болест) на съответната клетка, тъкан, орган, т.н. Разбирате, че това може да се случи на различни места в човешкото тяло, като локализацията е един от определящите фактори на разнообразието от диагнози. Затова най-общо свободните радикали предизвикват дегенеративни заболявания, които могат да засегнат всеки един орган, респективно система от човешкото тяло. Поставяни са и сред водещите причинители за ракови заболявания. След като свободните радикали могат да бъдат намерени в основата на описаните увреждания, а антиоксидантите са тези, които им противодействат, лесно можем вече да открием и благотворното място и роля на последните! Тук бих искала да посоча, че има естествени физиологични дегенеративни процеси, благодарение на които се реализира остаряването и в един момент природната смърт. Но и в тези процеси на физиологична дегенерация човек със своя личен избор за начин на живот, в частност - начин на хранене има много централна и определяща роля.

Съществуват ли клинични изпитания за ефекта на антиоксидантите върху здравето на хората?

Благотворният ефект на природните антиоксиданти е доказан и потвърден в годините. Мислите ли, че е случайно при всяко едно състояние на патология и при различните му степени на изява, от най-леките до считаните за животозастрашаващи, да се поставя акцент все върху хранителния режим, с препоръка за превес в свежите дарове на Майката – Земя, които именно носят в себе си чудодейните антиоксиданти?

Предполагам, че идеята на въпроса Ви се отнася до произвежданите от фармацевтичната индустрия препарати и дали те са клинично изпитани. Всеки продукт, който излезе на пазара за потребление, би следвало да е преминал обстойно изследване и да притежава неоспоримо доказан ползотворен ефект в хода на дълготрайни клинични проучвания. Това повелява законът. Мога ли да твърдя при наличието на фармацевтични антиоксидантни формули в търговската мрежа, че не са клинично изпитани по отношение ефекта им върху здравето на хората?! Това, което мога убедено да Ви споделя е моя избор  – всички онези, които са в „природната аптека“ и имам възможност в съответния сезон да откъсна цели и в оптималната им свежест от дървото, храста, т.н. Избирам ги за вътрешно приложение, вместо капсула в лъскава опаковка, както и за външна употреба, заменяйки маската за лице в тубичка.

Суровата храна за предпочитане ли е пред термично обработената и защо?

В конкретиката на темата за антиоксидантите и съответстващата им протективна роля, категорично суровата храна е верния избор, защото всички онези химични формули, които посочихме, че имат доказан антиоксидантен ефект се намират в живата храна и особено ще подчертая – в кълновете. Термичната обработка в една или друга степен ги елиминира.

Като специалист по здравословно хранене кои продукти ще препоръчате, помагащи ни за по-здрав дух и тяло?

Препоръчвам храната, която Майката – Земя ни дарява.

Как антиоксидантите борят свободните радикали?

Механизмът на действие на различните антиоксиданти е различен. Съвсем накратко ще посоча само няколко от основните принципи на действие:

*антиоксидантът отдава свой електрон на свободния радикал и така възпрепятства старт на патологичния цикъл на формиране на нови свободни радикали;

*антиоксидантът прекъсва верижната реакция на образуване на свободни радикали в някакъв етап от разгръщането ѝ;

*антиоксидантът оказва директна защита на структурните компоненти на клетката;

*антиоксидантът извежда или неутрализира друг антиоксидант, който вече е оказал своята защитна роля в „обезвреждане“ на свободен радикал.

Антиоксидантите могат да оказват своето защитно или детоксикиращо действие директно, пряко или като съставна част от ензимни и други системи.

Какво всъщност могат да ни причинят те (свободите радикали)?

В изясняването на един от предходните Ви въпроси, практически отговорих и на настоящия Ви. Свободните радикали имат посоченото по-горе деструктивно действие.

Кои са веществата, които могат активно да ни предпазят от опустошителното им действие?

Водещ принцип за здравето е целостта, а не отделните изолирани съставки. Вярвам, че всяко вещество, за да окаже оптималния, вложен му от природата ефект, трябва да се намира в съответните съотношения и взаимодействия с всички останали градивни елементи, с които е създадено да съществува. Затова избягвам общоизвестно изброяваните като антиоксиданти: аскорбинова киселина (вит.С), вит. Е, каротеноиди, различните микроелементи, ензими, т.н., а в препоръките си предписвам: свежи горски плодове (боровинки, ягоди, малини, къпини, плодчетата на хвойна, др.), нар, зеленолистни ядливи растения, покълнали зърна и семена и като цяло всички свежи, живи дарове на Майката – Земя в съответния им сезон.

Най-важното нещо, което трябва да знаем, за да се храним здравословно е?

На този въпрос ще Ви отговоря само с: ПРИРОДОСЪОБРАЗНО.

Дълбокото ми убеждение, което споделям с хората е, че единственото здравословно хранене е природосъобразното, т.е. храненето което отговаря на природата, която действа вътре в нас и навсякъде около нас. Изнасям няколкочасова лекция, която  не изчерпва темата, но полага така желаната основа за възприемане на изконните принципи на хранене. Азбучните истини за  здравето - знание, което всеки трябва да притежава и прилага е моя лична кауза.

 

Етикети: здраве, здравословно хранене, природосъобразното хранене

Автор: Д-р Таня Грандева